002__Ai Phoenix__"Happy To Get Her"

Panorama: "..det er litt av en gavepakke vinylfolket har fått"
Luna Kafè: "..quiet of nature, but with a strength in heart"
Puls:"går utenpå det meste i sin sjanger"